Assem neemt Luvapack over

Print
LICHTAART - Het Houthalense co-packer bedrijf Luvapack wordt overgenomen door branchegenoot Assem uit Laakdal. Op korte termijn blijven beide bedrijven onder eigen naam gewoon verder werken, maar op iets langere termijn is het de bedoeling om tot één vennootschap te fuseren. Binnen de maand worden echter alle activiteiten van Houthalen overgebracht naar Laakdaal. Van de ongeveer 25 vaste en interimarbeiders van Luvapack is 80 procent bereid om voortaan in Laakdaal te gaan werken.
BR>
Luvapack werkte tot dusver voor een groot stuk met tijdelijke werknemers. Assem heeft de bedoeling om hen vaste contracten aan te bieden. Het verpakkingsbedrijf legt de lat hoog, want de bedoeling is om op korte termijn tot de top 10 van de Belgische verpakkingsbedrijven te behoren. Ook al omdat de activiteiten van Luvapack complementair zijn met die van Assem, vormt de overname een logische stap in die richting. Dankzij de hogere omzet wil het bedrijf komen tot een verbetering van het rendement en een reductie van de kosten.
In een eerste fase wordt een bijkomende werkgelegenheid van 20 arbeidskrachten vooropgesteld. In een latere fase wordt op een verdere uitbreiding van het personeel tot 65 eenheden gemikt. Bij Assem werken nu 25 mensen, die vorig jaar een omzet van 24 miljoen frank hielpen realiseren. In tegenstelling tot Luvapack, werkt Assem meestal met vaste contracten. In die zin kunnen een aantal werknemers die uit Houthalen overkomen zich dus verbeteren. Voor de integratie van Luvapack wordt het bedrijfsgebouw van 3.000 vierkante meter dat Assem nu in Laakdal in gebruik heeft, vergroot met nog eens 3.000 vierkante meter. Bedoeling is om zowel de omzet in de komende jaren verder te zien stijgen. Voor 2001 wordt gemikt op een omzet van 130 miljoen frank, ten opzichte van 30 miljoen frank in 1998. Binnen dit en twee jaar zou het aantal werknemers kunnen oplopen tot 75.
Alhoewel er steeds meer werk is voor bedrijven actief in 'jobbing-activiteiten' en verpakkingswerk, zijn de winstmarges in de sector laag. Onderhandelingen over de prijs worden keihard gevoerd, waardoor de tarieven sinds 1992 met ongeveer een kwart zijn gedaald. Daarbovenop komt dat personeelskosten 60 tot 70 procent van de toegevoegde waarde uitmaakt. Over dezelfde periode zijn die personeelskosten echter met 18 procent gestegen. Om de verdiensten op peil te houden, moest het rendement de jongste zeven jaar dus met 40 procent worden verhoogd.