MAASEIK

Mark DREESEN

BR>

Stad zet punt achteruitbating stort Dorne

Het stadsbestuur van Maaseik heeft afwijzend gereageerd op een verzoek van de intercommunale afvalmaatschappij IVVVA om de exploitatievergunning voor het stort in Dorne-Opoeteren met een jaar te verlengen. Volgens de stad is de IVVVA haar afspraken niet nagekomen en zijn er klachten van inwoners uit Dorne over milieuhinder.

Het stort van de IVVVA aan de Dornerstationsstraat is sinds 1986 in exploitatie. Er komt vuilnis uit heel Limburg terecht en grof huisvuil van containerparken. In principe had het stort al gesloten moeten zijn, maar het verkreeg van gewezen minister van leefmilieu Theo Kelchtermans in 1997 een verlenging van de exploitatievergunning tot en met 31 december 1999. Volgens IVVVA-bedrijfsleider Eddy Janssen heeft het stort een vergunning om grof afval te stockeren. «Precies omdat de bevolking de laatste jaren minder grof vuil achterliet door beter te sorteren is het stort nog niet op niveau. Om die reden hebben we een verlengingsdossier lopen. De huidige exploitatievergunning geeft een hoogte aan van 91,5 meter. Als we nu het stort moeten verlaten is het niet afgewerkt. Als we nog een jaar kunnen werken is het stort volledig vol en kunnen we het afdekken met een laag teelaarde van 1,5 meter.

Landbouwzone

Milieuschepen Theo Boonen: «Omdat er binnen een zone van 100 meter woningen staan leverde een nieuw onderzoek over de verlenging van de vergunning een aantal bezwaren op. Er volgde zelfs een petitie van 316 handtekeningen.» Gebruik van assen als afdekmateriaal, geur- en stofhinder, onkruidwoekering en waterverontreiniging werden door buurtbewoners aangehaald als bezwaren.

«Zelf hebben we ook opmerkingen,» zegt Boonen. «De eerste fase van afdekking van het stort is nog steeds niet afgewerkt, hoewel dit als voorwaarde werd gesteld. De eerste fase is wel opgevuld, maar is hoger dan toegelaten volgens de bouwvergunning uit 1985. Er is ook onduidelijkheid over de nog te storten capaciteit voor de tweede fase. In 1997 was nog 57,4 kubieke meter vrij, in 1998 nog 72,1 kubieke meter. Als het afval dat teveel is aangevoerd binnen fase 1 verwijderd wordt en naar fase 2 wordt overgebracht, is fase 2 ook volzet om afgewerkt te worden. In de tweede fase zijn er geen plannen voor de afwerking van de stortplaats.»

Janssen: «Doelstelling van nabestemming is een landbouwzone. Of er een landbouwer gewassen op wil laten groeien is nog de vraag. Daarom willen we het inzaaien met streekeigen gewassen. Als in Dorne in de toekomst geen grof afval meer gestort mag worden, zullen we naar Remo in Houthalen moeten uitwijken. We hopen voor die tijd nog eerst eens rond de tafel te kunnen gaan zitten.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer