België wordt vijfde Europese aardappelproducent

Print
BRUSSEL-KRUISHOUTEM - De Belgische aardappeltelers kijken tegen een recordoogst aan. Die oogst is niet zozeer te gevolg van een extreem hoge opbrengst per ha maar is eerder het resultaat van de combinatie van goede weersomstandigheden gekoppeld aan een gevoelige areaalsuitbreiding van bijna 7 procent.
BR>
Ook in andere landen ging het aardappelareaal met 4 tot 6 procent vooruit. Niet verwonderlijk. Vorig jaar werden vrij riante aardappelprijzen genoteerd. Gemiddeld lag de prijs in België rond de 7 frank. Goede aardappelprijzen stimuleren de boeren om over te schakelen op deze teelt. Zeker nu de graanprijzen op een erg laag niveau liggen. Wanneer er echter te veel wordt overgeschakeld, dreigen de boeren met de «gebakken patatten» te zitten. De prijsvooruitzichten zijn namelijk zeer ongunstig. De aardappelen die vandaag geoogst worden, zitten onder kostprijsniveau. De consument zal zich dus zeker niet blauw moeten betalen.

Bintje heerst


Marc Goeminne van het proefcentrum voor de aardappelteelt in Kruishoutem (PCA) vertelt ons dat op basis van de huidige waarnemingen de opbrengst op 35 proefpercelen rond de 48 ton per ha ligt. «Zo mogen we van een behoorlijke oogst spreken,» zegt Goeminne, «maar een record is het niet. Globaal krijgen we wel een historische productie. We stegen van ongeveer 60.000 naar 64.374 ha. We moeten al naar de jaren '70 gaan om zo'n omvangrijk aardappelareaal tegen te komen.»
Bintje blijft nog altijd het overheersende ras met een aandeel van ruim 65 procent. Maar achter bintje hebben zich volgens Liliane Driesen van VLAM (Vlaams promotiefonds voor agro- en visserijmarketing) nieuwe rasssen genesteld die vastkokend zijn: Nicola, Charlotte, Saturna en Premiere. Saturna ligt vooral bij de bereiders van chips in de markt.
«België is op grond van de jongste productiegegevens de vijfde belangrijkste Europese aardappelproducent,» zegt Driesen. «Tussen haakjes: wij exporteren de helft van onze productie.»

Top-vijf van de aardappel


Bintje blijft nog altijd de absolute topper bij de aardappelen. Goed voor een productie van ruim 2 miljoen ton. De vroege aardappelen zijn goed voor 0,5 miljoen toen. Een hoeveelheid die ook gehaald wordt door de bewaaraardappelen.
Met ruim 65% is Bintje de belangijkste aardappelvariëteit. Nog steeds gezocht voor zijn kwaliteiten als frietaardappel. De vastkokende aardappelen vallen bij de consument meer in de smaak maar ze nemen nog maar een bescheiden percentage in. Een duidelijk zicht op de verhouding van die nieuwe variëteiten heeft niemand omdat het gros van onze productie naar de verwerking gaat. De hitlijst van de populairste aardappelen geeft in Belgie volgend beeld:
1. Bintje
2. Nicola
3. Charlotte
4. Saturna
5. Premiere.