Print
HASSELT
BR>

GOM-voorzitter «verbijsterd»
over ontmanteling Lijn 18


GOM-voorzitter Piet Schiepers reageert «verbijsterd» op het opbreken van spoorlijn 18 op het grondgebied van Overpelt. Lijn 18 is de oude spoorverbinding tussen Hasselt en Neerpelt. Een traject van ruim 5 kilometer wordt nu ontmanteld om plaats te maken voor een fietspad dat binnen het fietsroutenetwerk Limburgse Kempen een verbinding vormt met Eksel, Wijchmaal en Helchteren. Opvallend: dat fietsroutenetwerk is net een van de paradepaardjes van de deputatie, waar Schiepers ook deel van uitmaakt.
«Een studie in opdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij bewijst het grote belang van de spoorwegverbinding tussen Hasselt en Noord-Limburg,» verdedigt Schiepers zijn stelling. «Bij een heropening zou meteen 1,6 miljoen ton goederen via die lijn vervoerd kunnen worden. Door de lagere kosten van treintransport zou daar bovenop nog eens 0,3 miljoen ton van het vrachtverkeer over de weg afgesnoept kunnen worden. Met de groei van de logistieke sector, bijvoorbeeld via het Suppliers Park aan Ford Genk, zou Lijn 18 op korte termijn snel kunnen groeien. We doen er alles aan om Midden- en Noord-Limburg economisch te ontplooien en te verbinden, en dan begrijp ik deze eenzijdige beslissing niet.»
Schiepers is voorts verbaasd dat een andere studie, van het Streekplatform Noord-Limburg, de leefbaarheid van Lijn 18 in twijfel trekt. «Ik heb die studie nooit gezien, hoewel het Streekplatform ook in de begeleidingsgroep van de GOM-studie zat. Niet bepaald een voorbeeld van gezamenlijk ijveren voor aangepaste infrastructuur. Want Lijn 18 is ook een belangrijke aanvoerlijn voor de IJzeren Rijn. Net op het moment dat dat dossier weer in beweging komt, lijkt het opbreken van Lijn 18 erg ongelukkig getimed.»