Brussel-stad halveert tekort in begroting 2005

De stad Brussel zal in 2005 een tekort hebben van 2,42 miljoen euro op een totale begroting van 546 miljoen euro.

Belga

Dat is een halvering tegenover 2004. De stad heeft een zware inspanning gedaan, verklaarde burgemeester Freddy Thielemans vrijdag bij de voorstelling van de begroting 2005. Door fiscale maatregelen van de federale regering zag de stad immers belangrijke inkomsten dalen. Als er geen herfinanciering komt van de gemeenten, rijden we de muur in, waarschuwt de Brusselse burgemeester.

Het stadsbestuur legt maandag de begroting voor 2005 op tafel van de gemeenteraad. Burgemeester Thielemans noemt het een realistische begroting. In totaal verwacht Brussel dit jaar 546,33 miljoen euro te zullen uitgeven. Conform het met het gewest afgesproken saneringsplan 2003/2007 halveerde de stad het tekort voor 2005 tot 2,42 miljoen euro. In 2004 was er nog een tekort van 4,828 miljoen.

De stad heeft totnogtoe de aanslagvoet op de opcentiemen op de personenbelasing niet verhoogd, evenmin als de onroerende voorheffing. Maar een verhoging zal niet te vermijden zijn als de federale regering niet tussenbeide komt, aldus Thielemans.

Aangeboden door onze partners