Ook Franstaligen Rode willen wijziging Brusselse grenzen

De Franstalige meerderheid van de gemeenteraad van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode heeft donderdagavond een motie goedgekeurd waarin de federale overheid gevraagd wordt de grenzen van het Brusselse en Vlaamse Gewest te wijzigen indien de Franstaligen in Vlaanderen niet als een minderheid erkend worden. De Vlaamse oppositie verliet voor de stemming de zaal.

Belga

In de motie werd ook de raad van state scherp op de korrel genomen omdat die recent de annulatieberoepen tegen de omzendbrieven Peeters en Martens verwierp. In de motie wordt geëist "dat de federale regering elk taalgeschil voortaan zou voorbehouden aan een rechtsmacht die door haar samenstelling bekwaam is de onpartijdigheid van haar beslissingen te waarborgen naar het voorbeeld van het Arbitragehof." De Vlaamse oppositie trok vooraleer de zaal te verlaten de motie in het belachelijke.

"Eigenlijk gaat het over niets. Beroep tegen het arrest van de raad van state is niet eens mogelijk. Men zegt bijvoorbeeld dat de grenzen van het Brussels en Vlaams gewest moeten gewijzigd worden, maar men zegt niet hoe. Is bijvoorbeeld Ukkel gelukkig om bij het Vlaams Gewest te komen? Pestkoppen hebben we niet nodig, wel bestuurders die van aanpakken weten," aldus de Vlaamse schepen Anne Sobrie aan Belga.