Strengere normen voor 300 studentenkamers Riemst

Het gemeentebestuur van Riemst legt de eigenaars en verhuurders van studenten- of studentengemeenschapshuizen strengere normen op. Het gaat hoofdzakelijk om een conformiteitsattest, dat zal verplicht worden vanaf drie studentenkamers, terwijl er vroeger een vrijstelling was voor vijf kamers.

jforier

De nieuwe reglementering, die op de raadszitting van woensdag 2 februari zal worden besproken en ter goedkeuring zal worden voorgelegd, heeft dus ook betrekking op de nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen voor studentenkamers. “Studenten die hoge prijzen betalen voor een kamer (gemiddeld 200 euro per maand plus elektriciteitskosten) hebben recht op een fatsoenlijke kamer, ingericht volgens hygiënische voorschriften en vooral op veiligheidswaarborgen.”

Dat zegt burgemeester Peumans, die vorige maandag nog een oproep deed tot de 31 eigenaars van studentenhuizen, die in Vroenhoven en Kanne ruim 300 studentenkamers verhuren. De burgemeester wees hen op hun en zijn verantwoordelijkheid betreffende de brandveiligheid en ook op de sluiting onlangs in Vroenhoven van vier brandonveilige panden.

De gemeentelijke preventie-adviseur, Hubert Herelitska, wijst erop dat verhuurders van één of twee kamers, die dus geen conformiteitsattest nodig hebben, wel verplichtingen hebben op het vlak van kwaliteits- en veiligheidsnormen. “Zo moeten ze zich schikken naar de oppervlaktenorm van 12m2 per kamer en de brandweervoorschriften. En de verhuurders moeten eveneens melding maken van de verhuring en het aantal studenten. Verder wordt erop gewezen dat alle verhuurders zich in regel moeten stellen met hun brandverzekering en de polis moet aangepast zijn bij verhuring van kamers.”

Tegen de prijs van de keuring (200 euro) per studentenhuis, mogelijk te verhogen voor grote studentengemeenschapshuizen of te verdubbelen bij noodzakelijke herkeuring, zijn er al bezwaren. Die kosten zijn volgens de nieuwe reglementering immers ook van toepassing op panden vanaf drie kamers. Gewezen raadslid Jules Hardy die onlangs ontslag nam, heeft voorstellen om de keuring te laten uitvoeren door de gemeentelijke preventie-adviseur. Dit om de keuringsprijs merkelijk te kunnen verlagen.