Plannen afvalinstallatie Genk-Zuid in de ijskast

Het geplande afvalpark op het industrieterrein Genk-Zuid komt er voorlopig niet. Er zijn tijdens de offerte-aanvraag namelijk geen concrete projecten binnengekomen. Een voorbehandelingsinstallatie zoals gepland zou namelijk te duur zijn. Ook in Antwerpen en Evergem zijn dergelijke projecten afgeblazen. De Vlaamse regering moet nu beslissen hoe het verder moet met de Limburgse afvalverwerking.

jforier

In 2003 kreeg Lisom, de Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij, van toenmalig milieuminister Ludo Sannen de opdracht een privé-partner te zoeken voor de bouw en exploitatie van een afvalpark. Er werd gedacht aan een voorbehandelingsinstallatie voor 150.000 ton afval op het industrieterrein Genk-Zuid in Zutendaal. Eind vorig jaar bleek dat die zoektocht naar een privé-partner niet gemakkelijk verliep en stelde Lisom aan de nieuwe milieuminister, Kris Peeters, de vraag of ze de lopende procedure voort moesten zetten of niet. De minister heeft daarop laten weten dat hij bereid is om een en ander te herbekijken en een nieuwe beslissing over het Limburgse afvaldossier wil voorleggen aan de regering. Peeters zal daarover in de komende weken overleggen met minister Van Mechelen, die bevoegd is voor Lisom. Lisom heeft op zijn beurt de lopende procedure stopgezet.

“Het plan is op ‘hold’ gezet omdat er geen concrete projecten zijn binnengekomen om een installatie te bouwen,” aldus het kabinet Peeters in een reactie. “Blijkbaar doen de verschillende stappen in de behandeling van het afval de kostprijs te zeer stijgen. Bovendien zijn er problemen om goede afzetkanalen te vinden voor het behandelde afval, waarvan ongeveer de helft in aanmerking komt voor verbranding en de rest voor recyclage. Ook de geplande initiatieven in Antwerpen (Vera) en Evergem (Van Gansewinkel) zullen er om die redenen niet komen.”

Het failliet dus van een milieuvriendelijke verwerkingsmethode? Als het van minister Peeters afhangt, nog niet. “We willen nu herbekijken hoe we het afval op een betaalbare en milieuvriendelijke manier kunnen verwerken.” Eén van de mogelijke alternatieven is de Herhoftechniek, die over enkele weken in Geel wordt toegepast. Herhof bouwt er een scheidingsinstallatie waarbij het afval als droge brandstof wordt verwerkt. Die techniek is op dit moment zo populair dat Herhof te krap bij kas zit om alle geplande installaties te bouwen. Het Duitse bedrijf is naarstig op zoek naar geldschieters en heeft zelfs juridische bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd. Herhof zoekt nog wel een oven om het Trockenstabilat dat ze produceren, te verbranden. Zo heeft het bedrijf voorgesteld om bij de oven in Houthalen een wervelbed te bouwen waar het afval kan verbrand en omgezet worden in elektriciteit. Groene elektriciteit nog wel en dat betekent dus extra inkomsten voor de exploitanten, de intercommunale Regionale Milieuzorg. Zoals bekend zullen de drie Limburgse afvalintercommunales eind dit jaar fuseren. Zij zullen dan ook een actievere rol krijgen toebedeeld in de verwerking van het afval. Mogelijk zien zij in het Herhof-verhaal een kans om het afval op een betaalbare manier te blijven verwerken.