EU-Commissie geeft België reeks herexamens

België heeft het overgrote deel van de Lissabon-aanbevelingen van de Europese Commissie totnogtoe nauwelijks opgevolgd. De traditionele zwaktes van de Belgische economie blijven dan ook te sterk aanwezig. Dit is de conclusie in enkele rapporten van de EU-Commissie.

Belga

De Lissabon-strategie, de strategie om van Europa de meest competitieve regio ter wereld te maken tegen 2010, is halfweg. In maart moeten de EU-staats- en regeringsleiders beslissingen nemen om het proces nieuw leven in te blazen. Zonder dat nieuw leven worden de doelstellingen zeker en vast niet bereikt. De Commissie-Barroso zal volgende woensdag 2 februari voorstellen formuleren.

Donderdag zijn rapporten vrijgegeven over de huidige stand van de Europese economie en de vorderingen in het Lissabon-proces. Dat dit voor de meeste EU-lidstaten geen goed rapport is, werd verwacht. In alle landen wordt wel in min of meerdere mate hervormd, maar globaal blijven de (ambitieuze) doelstellingen nog ver buiten bereik.

Dit geldt zeker voor België. De veel te lage werkgelegenheidsgraad blijft een groot probleem. Niet minder dan 14 procent van de Belgische volwassenen leeft in een gezin waarin niemand een job heeft, een van de hoogste cijfers in Europa.

Wat betreft de overheidsfinanciën geeft de Commissie een dubbel beeld. Enerzijds is er geen overheidstekort en wordt de schuld stevig afgebouw. Anderzijds zijn er de veel te hoge uitgaven in de gezondheidszorg en is er een daling van het primair overschot (de overheidsinkomen min de -uitgaven exlcusief rentelasten). Een hoog primair overschot is cruciaal voor de verdere schuldafbouw en dus de betaalbaarheid van de pensioenen.

België doet ook veel te weinig voor meer concurrentie in geliberaliseerde sectoren als energie en telecom. De liberalisering blijft deels dode letter, door het gebrek aan concurrerende aanbieders. De Commissie hekelt ook het feit dat België niets doet om de monopolieposities van de intercommunales aan te pakken. Hierdoor is er quasi geen concurrentie in de 'lokale diensten'.

Ook de creatie van een volledig eengemaakte markt in Europa wordt in België te weinig met daden ondersteund. De omzetting van Europese richtlijnen (EU-wetten die pas toepasbaar zijn als ze in Belgische wetten worden omgezet) verloopt trager dan ooit in België en haar deelstaten.