Meer gevangenen wegens langere straffen

De toename van de gevangenisbevolking tijdens de voorbije decennia is niet het gevolg van het gevangen zetten van meer mensen, maar eerder van de verhoogde detentieduur.

Belga

Deze tendens doet zich ook in de meeste andere landen voor. Dat zegt Charlotte Vanneste, hoofd van het departement criminologie van het Nationaal Instituut voor criminologie en criminalistiek. Ze sprak tijdens een colloquium georganiseerd door de magistratenvakbond l'Association syndicale des magistrats (ASM). Er namen zo'n 200 mensen deel aan de studiedag.

Vanneste stelde dat de gemiddelde duur van de gevangenschap in 1975 in België 3,5 maanden bedroeg, tegenover 7 maanden in 2004. Het aantal gevangenschappen dat in werking treedt daalde in die periode van 19.600 naar 15.800. Tussen 1990 en 2004 steeg de gemiddelde gevangenisbevolking van 6.100 naar 9.200.