Website voor verbetering woon-schoolverkeer

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs kunnen binnenkort via een website hun woon-schoolverkeer analyseren en verbeteren. Vandaag is in Gent een website met bijbehorend lessenpakket voorgesteld.

Belga

BR> Met de internettoepassing, kunnen leerlingen thuis of in de klas de route uittekenen die ze afleggen naar school. De klas kan dan discussiëren over alternatieven.

De abonnees op de website

kunnen beschikken over kaarten uit de GIS-databanken (Geografisch Informatie Systemen) van de Vlaamse Overheid. Op de GIS-stratenatlas kunnen ze aangeven waar ze wonen, welk traject ze afleggen naar school, met welk vervoermiddel ze dat doen en wat de knelpunten zijn. Behalve een stratenplan, zijn er ook fietskaarten beschikbaar en een lijst met gevaarlijke punten.

Bedoeling is om de Vlaamse leerlingen uit de derde graad van het middelbaar onderwijs aan het denken te zetten over mobiliteit en veiligheid en hen wegwijs te maken in de geografische systemen van de overheid, die deels toegankelijk zijn voor het grote publiek.

e leerkracht kan na afloop onder meer statistieken opvragen van het woon-schoolverkeer van zijn of haar klas. Dit kan een aanzet zijn tot een (beter) schoolvervoerplan en het betrekken van de leerlingen bij een veiliger en milieuvriendelijker woon-schoolverkeer.

Het project MOVE, kort voor Mobiliteit en Verantwoordelijkheid, is een gezamenlijk inititatief van Mobiel 21, het vroegere Langzaam Verkeer, GIS Vlaanderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Voorlopig is het louter gericht op scholen. De organisatoren mikken op de lessen Aardrijkskunde, maar ook op andere vakken. Het lessenpakket neemt immers minimaal 3 lesuren in beslag.