Sp.a vraagt 27 engagementen voor Limburgplan

De sp.a vraagt in het kader van de voorbereiding op het nieuwe Limburgplan 27 concrete engagementen van de Vlaamse regering.

Belga

Ze zullen in de vorm van 27 concrete vragen aan de Vlaamse ministers voorgelegd worden en hebben tot doel om een inhaalbeweging op onder meer economisch vlak in de provincie Limburg te realiseren.

De vragen zijn het resultaat van bezoeken die staatssecretaris Peter Vanvelthoven (sp.a) aan Limburgse bedrijven, werkgevers en werkgeversorganisaties bracht met de bedoeling om de troeven en de zwaktes van Limburg bloot te leggen. De voorstellen hebben zowel betrekking op de economie in Limburg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, logistiek, infrastructuur, de thuiszorg en de fruitsector.

In een 62 bladzijden tellend document dat de titel "Limburg neemt voorsprong" meekreeg, worden de aanbevelingen gestaafd aan de hand van recent cijfermateriaal. Sp.a-voorzitter Steve Stevaert beklemtoonde dat de voorstellen "niet te nemen of te laten zijn" en dat de politieke partijen in Limburg een front moeten vormen om te zorgen dat effectief werk kan gemaakt worden van een Limburgse inhaalbeweging.