1.500 kinderen krijgen verkeerslessen in Sint-Truiden

1.500 leerlingen van de derde graad lager onderwijs van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken krijgen verkeerslessen op de verkeerspiste van de federale politie. Vijf weken lang staat de Cel Educatie en Preventie Wegpolitie van Limburg op post in de overdekte bedrijfshal van het vervoerbedrijf Hendrickx. Verkeersproblemen bij jongeren is namelijk de prioriteit van het zonale veiligheidsplan. Eerst komen Sint-Truiden en Gingelom aan de beurt, daarna wordt het verkeerspark op het gemeenteplein van Nieuwerkerken opgebouwd.

jforier

“Naast de overdekte bedrijfshal kregen wij ook een klein leslokaal ter beschikking. We willen een 70-tal lesvoorstellingen geven waarbij een aantal basiselementen worden toegelicht over de verkeersveiligheid voor jonge en zwakke weggebruikers. De aandacht gaat vooral naar de voorrangsregelingen, het gebruik en het verlaten van fietspaden, hun plaats op de openbare weg, enzovoort. Bij elke les wordt er ook een toelichting gegeven over de nieuwe straatcode voor steps, skaters en skeelers”, besluit Pirard. De leerlingen gaan niet met lege handen terug naar school. Voor iedereen ligt een verkeersbrochure klaar en wie zijn best doet krijgt een BOB-sleutelhanger.