Tijdelijke vergunningen voor crossterreinen

Op voorstel van gedeputeerde Frank Smeets heeft de bestendige deputatie gisteren uitspraak gedaan over de milieuvergunningsdossiers van de motorcrossterreinen in Neeroeteren (Waterloos) en Tessenderlo (Oosterbergen). Het terrein Waterloos - dat één van de vier Limburgse permanente motorcrossterreinen moet worden - zit in een overgangssituatie. In oktober gaf de deputatie de opdracht om te starten met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor dit circuit. Om het PRUP af te werken en om een milieueffectenrapport op te stellen, heeft de deputatie beslist om een overgangsvergunning van drie jaar toe te kennen aan het Neeroeterse motorcrossterrein. In 2008 kan dan een definitieve vergunningsregeling behandeld worden.

jforier

“Aan de vergunning zijn wel een aantal bijzondere voorwaarden verbonden. Zo mag het circuit maximaal 149 dagen per jaar open zijn,” weet Frank Smeets. Wat Oosterbergen in Tessenderlo betreft, geldt er een uitdoofscenario. Het terrein is niet opgenomen in de selectie van vier permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten in Limburg. “Maar omdat die vier terreinen nog niet definitief ingericht en vergund zijn, zijn er in afwachting alternatieven nodig. Daarom krijgt Oosterbergen een vergunning van drie jaar, tot 18 januari 2008. Maximaal drie keer per jaar mag er gecrost worden,” besluit gedeputeerde Smeets.