Interministeriële hervormingsconferentie maandag voor het eerst bijeen

Maandag om 8 uur 's morgens komt de interministeriële conferentie voor institutionele hervormingen voor het eerst samen op het kabinet van premier Guy Verhofstadt. De conferentie werd op 9 november van vorig jaar door het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen speciaal opgericht om een oplossing te zoeken voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Belga

De conferentie bestaat uit zeventien ministers van de verschillende beleidsniveaus en wordt voorgezeten door de beide federale ministers van Institutionele Hervormingen, Johan Vande Lanotte en Didier Reynders.

Van de conferentie maken in totaal vier federale ministers deel uit. De gewesten en gemeenschappen zijn elk vertegenwoordigd door hun minister-president en een aantal andere ministers. In totaal vaardigt de Vlaamse regering vijf ministers af, de Franse gemeenschaps- en Waalse gewestregering elk twee en de Brusselse regering drie. De Duitse gemeenschap wordt alleen door haar minister-president vertegenwoordigd. Die samenstelling heeft tot gevolg dat de PS met vijf deelnemers aan de conferentie het best vertegenwoordigd is. De VLD vaardigt drie leden af, sp.a en cdH elk twee. CD&V, N-VA, Spirit, MR en Ecolo hebben elk één afgevaardigde in de conferentie. Het heikele communautaire dossier Brussel-Halle-Vilvoorde staat al weken hoog op de politieke agenda. De eerste vergadering van de interministeriële conferentie zal vooral gewijd zijn aan de agenda en de methodologie, zo was zondag te horen. Het Vlaams regeerakkoord voorziet de "onverwijlde" splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De vijf partijen uit de Vlaamse regering (waarvan VLD, sp.a en Spirit ook in de federale regering zitten, maar CD&V en N-VA niet) hebben via hun fracties in de Kamer een wetsvoorstel ingediend over de splitsing van de kieskring. Dat staat normaal komende woensdag op de agenda van de kamercommissie Binnenlandse Zaken. De Franstaligen formuleren een resoluut njet tegen de splitsing van de kieskring. Ze blijven ook gekant tegen de omzendbrieven-Peeters en -Martens, hoewel de Raad van State die omzendbrieven onlangs bevestigd heeft. De Franstaligen zijn geen vragende partij voor institutionele hervormingen en dreigden er afgelopen vrijdag mee een uitbreiding van de grenzen van het Brussels gewest te zullen eisen als de toestand voor de Franstaligen op het terrein verslechtert. Premier Guy Verhofstadt zegt dat in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde de ene gemeenschap haar wil niet kan opleggen aan de andere en dat er dus een compromis gevonden moet worden, maar de Vlaamse partijen willen geen prijs betalen voor de splitsing van het kiesarrondissement B-H-V. Afgelopen woensdag werd na afloop van het Overlegcomité meegedeeld dat de agenda van de interministeriële conferentie die maandagochtend bijeenkomt betrekking zal hebben op de regeling van de werkzaamheden "volgens de aanvragen van de diverse regeringen" en op de oprichting van een werkgroep. Zondag was in Franstalige regeringskringen te horen dat het federale kernkabinet afgelopen vrijdag heeft beslist alle onderwerpen op de agenda van de interministeriële conferentie te zetten die het noorden en het zuiden van het land verdelen en waarover de Raad van State zich al heeft uitgesproken of dat nog moet doen./.PSM(BAR) ./. 161826 JAN 05