VLD dient voorstel tot aanpassing drugswet na arrest Arbitragehof in

Drie federale VLD-parlementsleden gaan maandag een voorstel tot aanpassing van de drugswet indienen. Ze doen dat nadat het Arbitragehof eerder een artikel uit de wet vernietigde. Volgens Patrik Vankrunkelsven, Jacques Germeaux (beiden Senaat) en Hilde Vautmans (Kamer) voorziet hun voorstel dat de gebruikershoeveelheid ondubbelzinnig zal bepaald worden door de bevoegde minister.

Belga

Het Arbitragehof vernietigde op 20 oktober van vorig jaar artikel 16 uit de drugswet, dat bepaalde dat meerderjarigen die worden aangetroffen met een gebruikershoeveelheid cannabis niet meer worden vervolgd als ze geen openbare overlast veroorzaken en als er geen aanwijzingen zijn van problematisch gebruik. Volgens het hof liet die bepaling te veel aan de interpretatie over.

Door de schrapping van artikel 16 ontstaat opnieuw rechtsonzekerheid, verwarring en willekeur in het vervolgen van het cannabisgebruik, aldus de VLD-parlementsleden in een mededeling. In hun voorstel, dat zowel in de Kamer als de Senaat wordt ingediend, willen ze tegemoetkomen aan het arrest van het Arbitragehof.

Cannabisgebruik in het openbaar wordt ondubbelzinnig verboden, aldus de parlementsleden. De gebruikershoeveelheid zal in het voorstel worden bepaald door de uitvoerende macht. De bevoegde minister is daartoe het best geplaatst. "De hoeveelheid is namelijk afhankelijk van maatschappelijke tendenzen en van de soorten cannabis die op een bepaald ogenblik het meest gebruikt worden", zo luidt het.

Het bezit van cannabis wordt in het voorstel toegestaan zolang de gebruikershoeveelheid niet overschreden wordt. Wel is een registratie van de overtreding voorzien. In acht gevallen zal een proces-verbaal worden opgesteld. Dat is onder meer het geval als men binnen hetzelfde jaar een derde keer geregistreerd wordt met een toegestane gebruikershoeveelheid op zak.

Daarnaast is een pv voorzien als de toegestane gebruikershoeveelheid wordt overschreden, als de gebruiker een gevaar voor zichzelf of de maatschappij betekent, als de politie via een positieve drugstest vaststelt dat er psychische en lichamelijke symptomen van cannabisgebruik zijn en als men omwille van cannabisgebruik de openbare orde overtreedt, zoals bepaald in de gemeentewet.

Ook bij cannabisgebruik in het openbaar en bij cannabisgebruik in aanwezigheid van minderjarigen wordt een proces-verbaal opgesteld. Dat gebeurt volgens het VLD-voorstel ook bij cannabisbezit in een strafinrichting, een opvoedingsinstituut of een instelling voor jeugdzorg.

Door de wet weer functioneel te maken is het mogelijk de geest van de drugswet te herstellen, namelijk dat het bezit en het gebruik van cannabis door meerderjarigen in de privé-sfeer niet vervolgd wordt, aldus de parlementsleden.

Voorts maakt het voorstel een einde aan de grote verschillen qua vervolging in de verschillende arrondissementen, laat het toe dat de politie zich richt op de echte problemen van cannabisgebruik en dat verslaafden terechtkomen in de zorgsector, aldus de VLD'ers.