Anciaux ontketent revolutie in Vlaamse kunstensector

De Vlaamse kunstensector staat voor de grootste hervorming sinds de tweede wereldoorlog. Cultuurminister Bert Anciaux is van plan om het hele veld te hertekenen. Dat bericht De Morgen vrijdag.

Belga

Bij de hertekening zouden bestaande instellingen kunnen verdwijnen of een andere invulling krijgen. Ook de wildgroei aan nieuwe initiatieven moet worden gestopt en samenwerkingsverbanden worden de regel. Er komt eveneens geld voor de commerciële en de semi-professionele sector. Anciaux denkt hiervoor bijvoorbeeld aan respectievelijk de gelden van de Lotto en van een nieuw op te richten culturele investeringsmaatschappij, die gespekt wordt met overheidsmiddelen en privé-geld.

Enkel over het beschikbare budget verschafte de minister nog geen duidelijkheid. De dertien beoordelingscommissies moeten moeten half mei hun advies uitbrengen over de verdeling van de subsidies in het kader van het kunstendecreet. Ze weten nu binnen welk kader ze moeten werken.