Huygens-sonde landt op Titan

De Europese ruimtesonde Huygens heeft vrijdag een zachte landing gemaakt op Titan, een van de manen van de planeet Saturnus.

AP Ned

De ruimtevaartdienst ESA vermoedt dat de landing is geslaagd, want de sonde bleef tot lang na het tijdstip waarop de landing volgens de wetten van de zwaartekracht moest plaatsvinden signalen verzenden. "Dit is een fantastisch succes voor Europa", zei ESA-topman David Southwood.

Uit de eerste signalen vanaf de maan van Saturnus viel niet méér af te lezen dan dat de Huygens nog intact was en dat hij op vaste grond was terechtgekomen. Korte tijd later ontving de ESA een veel grotere grote hoeveelheid aan informatie. Die informatie moet nog worden ontcijferd, maar de deskundigen gaan ervan uit dat het om een lading meetgegevens en foto's gaat die de sonde tijdens de 2,5 uur durende afdaling naar het maanoppervlak verzamelde. Via het moederschip Cassini werd de informatie naar de Aarde verzonden.

De Huygens bevat instrumenten die tijdens de door een parachute geremde afdaling gegevens verzamelden over de klimatologische omstandigheden en de chemische samenstelling van de atmosfeer. Aan de hand van de gegevens hopen wetenschappers onder meer te kunnen afleiden of er ijskoude zeeën van vloeibare methaan of ethaan zijn, zoals zij vermoeden.

Titan is de enige maan in het zonnestelsel waarvan bekend is dat zij over een atmosfeer beschikt. De dampkring, die rijk is aan stikstof en ongeveer 6 procent methaan bevat, is ongeveer anderhalf keer zo dicht als die van de aarde. Alphonso Diaz, wetenschappelijk bestuurder van de Amerikaanse NASA, vergeleek Titan met een tijdmachine. "Het geeft ons de gelegenheid naar omstandigheden te kijken die heel goed in het begin op aarde bestaan kunnen hebben. Veel van de chemische verbindingen die leven op aarde mogelijk maakten zouden in diepgevroren toestand bewaard gebleven kunnen zijn."

De wetenschappers wisten niet op welk materiaal de Huygens zou landen. De temperatuur op Titan is zo laag en de druk zo hoog dat gassen als methaan en ethaan vloeibaar zijn geworden. De sonde kan drijven en moest een landing op een dergelijke zee kunnen doorstaan. De technici bij de ESA hoopten dat de Huygens vanaf het maanoppervlakte minstens drie minuten zou hebben om informatie en opnamen van het oppervlak van Titan door te seinen voordat de accu's leeg raken of het moederschip Cassini buiten bereik raakt. Vijf uur nadat de afdaling begon en de Huygens gegevens begon door te stralen, was de zender echter nog steeds actief.

De Cassini - het resultaat van een samenwerkingsverband tussen ESA, NASA en de Italiaanse ruimtevaartdienst - is zeven jaar onderweg geweest. Een tijdklok in de 320 kilo zware Huygens zorgde ervoor dat de sonde precies op tijd ontwaakte.