Interprofessioneel overleg opgeschort tot vrijdagochtend

Het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers over een interprofessioneel akkoord zijn opgeschort tot vrijdagochtend 10.30 uur. Volgens VBO-topman Luc Vansteenkiste (foto) lijkt het ook weinig waarschijnlijk dat er vrijdag al een compromis zal zijn tussen de sociale partners.

Belga

"Ik heb aan de partners uitgelegd welke beslissing de regering genomen heeft en welke assistentie zij wil verlenen op het gebied van de lastenverlagingen voor de ondernemingen. De mensen gaan daar nu over nadenken", aldus VBO-voorzitter Vansteenkiste namens de onderhandelaars.

Vansteenkiste verwacht niet dat er morgen tot de finish zal onderhandeld worden. Daarvoor lijken de meningsverschillen nog te groot. Vansteenkiste sluit niet uit dat de onderhandelingen ook in het weekend zullen voortgezet worden.

Vansteenkiste sprak zich ook uit in naam van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Als voorzitter van de werkgeversorganisatie was hij erover ontgoocheld dat het pakket aan maatregelen dat de regering voorziet, minder is dan oorspronkelijk was gedacht. Daarnaast sloot hij zich aan bij zijn Unizo-collega Karel Van Eetvelt, die voor de aanvang van het overleg donderdag had gepleit voor een lineaire lastenverlaging. Over het gebaar van de regering om zo'n 250 miljoen euro (meer dan de 200 miljoen euro waarvan eerder sprake) vrij te maken, lopen de meningen sterk uiteen bij vakbonden en werkgevers.

De regering zou bereid zijn in totaal zo'n 252 miljoen euro te voorzien om het sociaal overleg vlot te trekken. Daarvan zou onder meer zo'n 80 miljoen gaan naar maatregelen voor overuren en 120 miljoen naar premies voor ploegenarbeid.

De vakbonden reageren verdeeld op die geste. Voor Guy Haaze van de liberale vakbond ACLVB zou dat bedrag alvast voldoende moeten zijn om de situatie "te deblokkeren". Xavier Verboven van het ABVV toonde zich iets voorzichtiger. "Dat bedrag maakt het inderdaad wat makkelijker, maar we moeten kijken in welke mate de geste van de regering toepasbaar is. We moeten een akkoord hebben over het geheel. Het grootste struikelblok blijft het overleg over de flexibiliteit. Daarnaast moeten we ook kijken welk deel van dat bedrag naar de werknemers gaat", aldus Verboven.

Negatief werd dan weer gereageerd uit ACV-hoek. Luc Cortebeeck toonde zich voor aanvang van het overleg erg pessimistisch. "Onze mensen hebben er genoeg van. Er kan niet genoeg flexibiliteit zijn en de lat kan niet hoog genoeg liggen", luidt de kritiek.

Ook over het gebaar van de regering is Cortebeeck niet te spreken. "Dat geld hebben wij niet gevraagd. Dat is voor de werkgevers. Het is niet ons punt in het overleg. Ik ben heel pessimistisch", aldus Cortebeeck, die ook waarschuwt dat de achterban al broedt op mogelijke acties.

Ook Unizo-topman Karel Van Eetvelt zou voor aanvang van de gesprekken teleurgesteld gereageerd hebben op de plannen van de regering.