Begroting 2004 in evenwicht afgesloten

VLD-voorzitter Bart Somers reageert "uiterst tevreden" op de begrotingsresultaten van de Vlaamse en de federale regering. De CD&V reageert "gematigd positief".

Belga

Een federale begroting in evenwicht kan een huzarenstuk worden genoemd, vindt de VLD. Somers verwijst daarbij naar onze buurlanden, waar de overheidstekorten de Maastricht-norm benaderen of zelfs overschrijden. Somers wijst er nog op dat het overschot wellicht groter was geweest mocht men de uitgaven in de ziekteverzekering sneller onder controle hebben gebracht. "De VLD zal deze uitgaven in 2005 van nabij blijven volgen", aldus de partijvoorzitter.

De federale oppositiepartij CD&V reageert gematigd positief op het begrotingsevenwicht. "De begroting is in evenwicht, maar eigenlijk heeft de federale regering een tekort van 1,2 miljard", aldus Hendrik Bogaert aan de VRT. "Alle begrotingen worden gewoon opgeteld. Het is dankzij het overschot van Vlaanderen en de gemeenten dat de begroting afgesloten wordt met een evenwicht."

"Om het budget weer op het goede spoor te krijgen, moeten er dringend maatregelen komen in de gezondheidszorg. Maar met de lage rente had de regering ook meer moeten besparen. Met de CD&V in de regering hadden we nu een overschot", stelt de CD&V-begrotingsspecialist.