"Actie is stupiditeit"

Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt noemde de actie van de N-VA in Strépy Thieu een stupiditeit. "Als we per frank tellen wie wat heeft betaald sinds 1830, weet ik niet of Vlaanderen er als winnaar zou uitkomen", zei Marcourt tijdens een informele persbabbel.

Belga

Volgens hem is het niet rechtvaardig te spreken over transfers tussen het noorden en het zuiden van het land. Als we de punten bekijken die het meest worden aangehaald in bepaalde Vlaamse milieus, de uitgaven in de gezondheidszorg en van de RVA, zien we dat Wallonië een proportioneel deel ten opzichte van zijn bevolking krijgt, luidt het.

Het is inderdaad zo dat het Waals aandeel in de creatie van welvaart in België onvoldoende is (ongeveer 25 procent voor een bevolking die een derde van het land uitmaakt) en de Walen dragen dus minder bij tot de financiering van de Staat, stelt de minister.

"Maar dat de rijken meer betalen dan de armen, schokt me op zich niet. Hier is geen sprake van solidariteit van één gewest naar een ander, maar van de inwoners van het noorden van het land naar die van het zuiden. Het principe van solidariteit zoals de N-VA het ziet, is dat van absoluut liberalisme: we laten de sociale zekerheid springen en iedereen redt zichzelf", aldus Marcourt.

De minister herinnerde er ook aan dat Vlaanderen evenzeer als Wallonië profijt heeft gehad van de grote infrastructuurwerken die door de Belgische Staat werden gefinancierd volgens de zogenaamde wafelijzerpolitiek.