N-VA met twaalf vrachtwagens nep-geld naar Wallonië

Met twaalf kleine vrachtwagens, volgeladen met 226 miljoen nepbriefjes van 50 euro, is de N-VA donderdag van aan het Barricadenplein in Brussel naar de scheepslift van Strépy-Thieu gereden.

Belga

Met die actie roept de partij op de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië stop te zetten en te vervangen door "een echte solidariteit".

Alles samen gaat het om 11,3 miljard euro in nepbriefjes, meteen het bedrag dat volgens de Nieuw-Vlaamse Alliantie jaarlijks vanuit het noorden naar het zuiden van het land vloeit. Daarbij zouden nog de transfers moeten worden geteld die lopen via "scheeftrekkingen binnen de federale overheidsbedrijven" en via de Europese Unie. "Vlaanderen verliest door al deze interregionale transfers jaarlijks meer dan zeven procent van zijn primair inkomen", luidt het.

Volgens de N-VA gaat het echter om nutteloze transfers. Ze wil die vervangen door zinvolle solidariteit. Het gaat om een "solidariteit van gemeenschap tot gemeenschap, geënt op objectiviteit, transparantie en doelmatigheid". Die moet voor de N-VA worden uitgevoerd volgens de beginselen die gehanteerd worden bij de besteding van de Europese structuurfondsen: complementariteit, additionaliteit, coördinatie en meerjarenplanning.

De N-VA plaatst de transfers op de agenda van het Institutionele Forum. De partij benadrukt dat ze pleit voor een Vlaamse solidariteit met Wallonië. "Franstalig België doet er wel goed aan te beseffen dat een halsstarrig 'non' op iedere Vlaamse vraag tot verdere staatshervorming het draagvlak voor die solidariteit ernstig ondergraaft", luidt het.

De colonne vertrok op het Barricadenplein, reed langs het kabinet van minister-president van de Franse Gemeenschap Marie Arena naar Strépy-Thieu. De scheepslift werd bezocht als symbool van "nutteloos besteed geld".