Leuvense kerststal gekraakt

Een vijftiental actievoerders van het Taal Aktie Komitee (TAK) heeft woensdagavond onder het motto "Ook voor ons is er geen plaats. Voor een Vlaams sociaal woonbeleid" kortstondig op de Grote Markt in Leuven de kerststal gekraakt.

Belga

De actievoerders zaten op de grond gehuld in dekens en afgedekt door kartons. Na een kwartier werd de actie in overleg met de Leuvense politie afgeblazen. TAK eist dat de provincie Vlaams-Brabant een extra-inspanning zou doen op vlak van sociale huisvesting. Meer dan elders staat de Vlaams-Brabantse woonmarkt door de inwijking van Franstaligen immers onder zware druk.

Vooral in de zes faciliteitengemeenten worden nauwelijks projecten gerealiseerd. TAK eist dat de provincie in samenwerking met de Vlaamse regering via sociale woonprojecten ook de verfransing van dit gebied zou tegengaan.