OCMW's geven asielzoekers opnieuw geld

De OCMW's van meer dan 300 Belgische gemeenten moeten asielzoekers opnieuw financiële steun geven.

Belga

Dat is een gevolg van een nieuwe quotumregeling in het spreidingsplan voor vluchtelingen. Voor 140 gemeenten en OCMW's, die alle nieuwkomers kregen, vermindert de druk. De minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont (PS), wil op die manier met een op oudejaarsdag gepubliceerd koninklijk besluit de solidariteit herstellen.

Volgens Dupont was het spreidingsplan uit 1995 uitgehold en draaiden te weinig gemeenten er voor op.