India's oude stammen lijken tsunami te hebben overleefd

Twee dagen nadat een tsunami het eiland had overspoeld dat al tienduizenden jaren door zijn stam wordt bewoond, stond een eenzame, naakte krijger op het strand omhoog te kijken naar een overvliegende reddingshelikopter.

AP Ned

Toen pakte hij zijn boog en schoot hij een pijl op het toestel af. Het was een boodschap die de Sentinelezen al duizenden jaren aan de wereld sturen: Laat ons met rust.

Afgesneden van de rest van de wereld hebben de vijf overgebleven inheemse stammen op de Indiase Andamanen en Nicobaren beelden, geluiden en geuren van de natuur moeten leren onderscheiden om te kunnen overleven. Antropologen geloven dat de overgeleverde kennis van wind, zee en vogels de vijf stammen op de eilanden heeft geholpen de natuurramp te overleven.

"Zij kunnen de wind ruiken. Zij kunnen de diepte van de zee afmeten aan het geluid van hun roeiriemen. Zij hebben een zesde zintuig dat wij niet bezitten", zegt Ashish Roy, een plaatselijke milieubeschermer en advocaat die meermalen naar de rechtbank is gestapt om te zorgen dat de stammen worden afgeschermd van contact met de buitenwereld.

De stammen leiden een nomadisch leven zoals dat bekend is uit de vroegste tijden. Zij maken vuur met stenen, vissen en jagen met pijl en boog en wonen in gemeenschappelijke hutten van bladen en stro.