Paul Marchal geeft verslag proces-Dutroux af

Paul Marchal, de vader van het vermoorde meisje An, heeft donderdag zijn rapport over het proces-Dutroux op het kabinet van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke overhandigd aan een medewerker van de minister.

Belga

In het document, dat bestemd is voor scholieren, doet Marchal de werking van het assisenhof uit te doeken en heeft hij het onder meer over de stappen en procedures bij de vaststelling van een misdrijf.

Gewezen Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten stelde Paul Marchal vorig jaar vrij van lesgeven om het assisenproces in Aarlen te volgen. Marchal kreeg wel de opdracht een verslag over het verloop van het proces te maken. Van huidig onderwijsminister Vandenbroucke kreeg Marchal vier maanden extra om zijn opdracht af te werken.

Het resultaat is 'Er werd een misdrijf gepleegd (?)', een 31 pagina's tellend document met duiding over hoe het rapport tot stand kwam, een schema met het verloop van een gerechtelijke procedure, Marchals persoonlijke kijk op de zaak en tips, besluiten en voorstellen. Marchal stelt onder meer dat het onderwijs hulp uit eerste lijn kan bieden en dat lesgevers als vertrouwenspersoon kunnen optreden bij kinderen en jongeren die met een misdrijf, zoals seksueel misbruik, worden geconfronteerd. "Uit een enquête, die ik tijdens verschillende lezingen afnam, blijkt namelijk dat jongeren die met misbruik geconfronteerd worden nog veel te weinig klacht indienen", aldus Marchal.

Met het rapport heeft het departement Onderwijs nog geen concrete plannen, maar het document kan een hulp zijn bij het ontwikkelen of evalueren van de eindtermen. Paul Marchal hoopt alvast dat het werk als basis kan dienen voor verschillende teksten over de thematiek voor verschillende leeftijdscategorieën. Vanaf maandag staat de vader van An na tien maanden weer voor de klas. Hij geeft les in het Buitengewoon Lager Onderwijs.

Aangeboden door onze partners