Geen geld voor psychosociale opvang kankerpatiënten

Er zijn onvoldoende middelen voor de psychosociale opvang van kankerpatiënten.

Belga

Ondanks het feit dat het KB op de oncologische zorgprogramma's, dat sinds 2003 in België van kracht is, voorziet in een psychosociaal support team op een kankerafdeling, zijn er geen subsidies voor.

Ziekenhuizen die psychologen in dienst nemen voor kankerpatiënten, moeten hen dus uit eigen middelen betalen. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat donderdag werd voorgesteld.

De VLK wijst in zijn verslag ook nog op enkele andere knelpunten in de zorg van kankerpatiënten. Zo is er nog onvoldoende samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen, ontbreekt kwaliteitscontrole op de zorg buiten het ziekenhuis, zijn de wachttijden voor uitkeringen en diensten te lang, is er een te beperkt aanbod aan huishoudelijke hulp, die ook vaak te duur is, en laat de informatieverstrekking aan kankerpatiënten dikwijls te wensen over.