Dewael: aantal asielzoekers daalde voort in 2004

Het aantal asielzoekers is ons land is in 2004 opnieuw gedaald. Vorig jaar waren er nog 15.357 asielzoekers, zo meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael maandag. Koploper blijft de Democratische Republiek Congo (DRC) met 1.471 asielzoekers.

Belga

De daling van de voorbije jaren zet zich dus door. In 2003 waren er nog 16.940 asielzoekers, tegenover 18.805 in 2002, 25.549 in 2001 en 42.691 in 2000. Koploper blijft de DRC, gevolgd door Rusland met 1.361, Servië-Montenegro met 778, Slovakije met 730 en Turkije met 561.

Minister Dewael reageert verheugd op de cijfers. Volgens hem is de daling toe te schrijven aan het door de regering gevoerde "stringent, maar humaan beleid waarbij alle dossiers individueel worden onderzocht en beslist". Ook de beslissing om geen financiële steun maar wel nog materiële steun toe te kennen, heeft een belangrijke rol gespeeld, luidt het.

De minister onderstreept dat het beleid er ook op gericht is de aanvragen snel te behandelen zodat de betrokken asielzoekers ook snel weten of hun aanvraag wordt aanvaard of niet. Daarenboven worden afgewezen asielzoekers voortaan ook, waar mogelijk, snel uitgewezen. Ook de ontradingscampagnes in het buitenland en de acties in eigen land hebben ongetwijfeld bijgedragen tot een daling van het aantal aanvragen, aldus nog Dewael.

De VLD-bewindsman zal er de komende maanden bij een aantal landen die niet geneigd zijn landgenoten terug te nemen, op aandringen nauwer mee te werken. Dewael is van plan een aantal van deze landen zelf te bezoeken om met de regeringen concrete afspraken te maken.