Limburgers raken makkelijker in laatste jaar basis of secundair

De Limburgse studenten raken makkelijker in het laatste jaar van het lager en secundair onderwijs dan andere Vlaamse studenten. Dat blijkt uit het provinciaal jaarboek van het Limburgs basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2002-2003.

Belga

Voorts maakte het jaarrapport ook duidelijk dat er in vergelijking met Vlaanderen in Limburg te weinig leerlingen in het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) zitten. "Heel wat leerlingen beginnen in het ASO en slagen daar niet. Ze gaan dan naar het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) of het beroepsonderwijs (BSO)", aldus Frank Smeets, Limburgs gedeputeerde voor Onderwijs (CD&V). "Als de studenten op latere leeftijd in het TSO of BSO zijn terechtgekomen, missen ze de vaardigheden die ze van in het begin hadden moeten leren. En daar slagen ze dan ook niet. Het is heel belangrijk om een juiste studiekeuze te maken tussen het ASO, TSO of BSO".