Riemst vraagt legalisering sportzone Hedera Millen

Het schepencollege heeft een partiële herziening en beperkte uitbreiding van het BPA aan het Eldere Straatjen in Millen aangevraagd. Het gaat om de zone voor sport en spel, gelegen langs Elderenweg in deelgemeente Millen, waar de vierde nationaler Hedera Millen voetbalt. Die zone werd zonder vergunning ingevuld met drie voetbalvelden, een parkeerplaats en andere accommodatie.

kdejager

BR>

Na de fusie van de clubs Hederen en Millen, nu vijf jaar geleden, groeide het aantal jonge spelers snel aan tot 268. De spelers komen uit de omliggende dorpen. Om de belangrijke voetbalclub in leven te houden, wil het gemeentebestuur de toestand gelegaliseerd zien. Ook moet de sportzone met een oppervlakte van 35.650 m2 worden uitgebreid met 2.556 m2 om een A-terrein te kunnen aanleggen dat voldoet aan de vereiste minimale afmetingen (100 x 60 meter) voor voetbalvelden van nationaal niveau.