Nieuw parkeerbeleid voor autoluw Bree

Vanaf vandaag wordt het nieuwe parkeerreglement in en rond het Breese stadscentrum van kracht. Bijna de hele kleine ring is nu een blauwe zone waar je nog maximaal twee uur mag parkeren. In de centrumstraten wordt het parkeren met parkeerschijf beperkt tot één uur.

kdejager

BR>

De verkeerschaos in de binnenstad en het daarmee gepaard gaande wildparkeren is veel Breeënaren al lang een doorn in het oog. Een werkgroep met bewoners, handelaars en deskundigen heeft daarom een nieuw parkeerbeleid op punt gesteld. De stad koos voor een parkeerregeling waarbij je met een parkeerschijf twee uur in de blauwe en één uur in de oranje zone mag parkeren. Bewoners van het centrum krijgen een parkeerkaart waarmee ze onbeperkt mogen parkeren in de blauwe zone. Een groene zone wordt vrijgehouden voor onbeperkt langparkeren.

Parkeerwachters

“Bree moet nog gezelliger worden en dat kan alleen maar door de binnenstad autoluw te maken,” vindt burgemeester Gabriëls. “Met dit parkeerplan willen we enerzijds een einde stellen aan het wildparkeren en anderzijds het de voetgangers en fietsers zo aangenaam mogelijk maken.Om alles in goede banen te leiden, hebben we twee parkeerwachters aangeworven. De eerste twee maanden van het jaar werken ze preventief. Ze wijzen foutparkeerders erop dat ze in overtreding zijn. Vanaf maart kost een overtreding 10 euro.”

“Samen met handelaars en bewoners evalueren we halverwege het jaar het hele systeem. Indien nodig sturen we bij.”

Circulatie

“Dit is een positief plan dat voor een vlotte circulatie in het centrum gaat zorgen,” meent apotheker Roger Vandijck, die namens de handelaars in de werkgroep zit.“We hebben een goede consensus kunnen bereiken die aan de wensen van bewoners, bezoekers en handelaars tegemoet komt. Langparkeerders worden uit het centrum geweerd en dat is goed: ik hoop alleen maar dat ons centrum in het begin geen al te verlaten indruk zal maken.”