Aardbeving: Europese bijdrage loopt op tot 240 miljoen euro

De Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie hebben op dit moment een totale som van 240 miljoen euro beloofd voor de slachtoffers van de natuurramp in Zuid-Oost-Azië. Die voorlopige balans van de Europese steun heeft een woordvoerder van de Commissie maandag meegedeeld.

Belga

In die balans steken de beloofde bijdrages van de lidstaten en de communautaire fondsen van de Europese Commissie. Via zijn humanitaire bureau Echo maakte het dagelijks bestuur van de Unie tot op heden 23 miljoen euro vrij. Een som van drie miljoen euro is reeds overgemaakt op de rekening van de Internationale Federatie van het Rode Kruis. De woordvoerder beklemtoonde dat de Europese bijdrage aan de noodhulp nog elke dag stijgt.

Voorzitter José Manuel Durao Barosso van de Europese Commissie en Luxemburgs premier en huidig EU-voorzitter Jean-Claude Juncker zullen op donderdag 6 januari de regionale top in de Indonesische hoofdstad Jakarta bijwonen. VN-secretaris-generaal Kofi Annan en de uittredende Amerikaanse buitenlandminister Colin Powell zijn enkele van de andere toppolitici die naar de conferentie zullen afreizen.

Ook de Belgische eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp Louis Michel wordt in Jakarta verwacht. Op vraag van Barroso vertoeft Michel reeds enkele dagen in de regio, waar hij 'fact finding missions' brengt aan gebieden die door de vloedgolf werden getroffen. Op vrijdag 7 januari zal de commissaris verslag uitbrengen op een uitzonderlijke bijeenkomst van de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking in Brussel.

Op die vergadering hopen de Europese bewindslui een evaluatie op te maken van de precieze noden in de geteisterde gebieden en ook de coördinatie van de Europese noodhulp op punt te zetten. De Commissie kan snel een extra schijf van 10 miljoen euro vrijmaken en beschikt voorts over meer dan 220 miljoen euro aan budgettaire noodreserves die -mits de instemming van de EU-lidstaten en het Europese Parlement- eveneens aangewend kunnen worden.

Een twintigtal experts van de Europese Commissie is momenteel aan het werk in de getroffen gebieden. Net als hun collega's in Brussel proberen ze de talrijke Europese initiatieven op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat het geld terecht komt waar het hoort: bij de behoevenden in de vaak zeer moeilijk bereikbare gebieden. Bij gebrek aan een formeel verzoek van de lokale autoriteiten is de Commissie op dit moment niet actief in Birma.