Abbas eist recht van terugkeer Palestijnen naar Israël op

De Palestijnse interim-leider Mahmoud Abbas heeft maandag op een campagnebijeenkomst in de Gazastrook uitdrukkelijk het recht van terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar hun dorpen en steden van herkomst in het huidige Israël opgeëist.

AP Ned

Abbas, zelf afkomstig uit de stad Safed in het tegenwoordige Noord-Israël, hamerde er op dat de Palestijnse leiders "de rechten van de vluchtelingen" nooit zullen vergeten. "Er komt een dag dat de vluchtelingen terugkeren", zei hij onder luid gejuich van zijn duizenden toehoorders in de Gaza-stad. De Israëlische regering wijst de eis van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen af. De kwestie is in het verleden bij de vredesonderhandelingen een van de grote struikelblokken gebleken.

Abbas sprak op de derde dag van zijn campagne in de Gazastrook een menigte van vijfduizend vrouwen toe. Hij herhaalde eerdere beloften dat hij de Palestijnse strijders zal beschermen tegen het Israëlische leger en zich zal verzetten tegen hun ontwapening. Abbas geldt als een tegenstander van de gewapende strijd, wat hem in Palestijnse kring veel kritiek oplevert. Zijn verzekering dat hij de belangen van de strijders niet uit het oog zal verliezen, moet dan ook gezien worden als een gebaar in de richting van de milities. Niettemin hield hij ook maandag vast aan zijn afwijzing van geweld. "De interne dialoog, de discussie, ongeacht hoe lang die vergt, is de enige oplossing", aldus de hoogstwaarschijnlijke toekomstige Palestijnse leider.

De radicale Hamas-beweging gaf maandag namens een aantal gewapende groepen een verklaring uit waarin van Abbas excuses eisen voor zijn oproep van zondag om het bestoken van Israëlische steden en dorpen met mortiergranaten en raketten te stoppen. De milities spreken van "een mes in de rug van het verzet", omdat zou zijn gebleken dat de beschietingen de enige manier zijn om op "de misdaden van de bezetters" te reageren.

Abbas kondigde aan dat hij een besluit van de Israëlische regering om ongeveer zevenduizend Palestijnse gevangenen niet vrij te laten, voor de rechter zal aanvechten. Hij ondertekende voorts een verklaring waarin is vastgelegd dat de Palestijnen nimmer akkoord zullen gaan met een vredesregeling die niet voorziet in de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen.

Abbas stipte zijdelings vrouwenzaken aan en beloofde zich te zullen inzetten voor meer gelijkwaardigheid tussen de seksen. Daarnaast herhaalde hij vertrouwde campagnethema's, zoals herstel van orde en gezag en hervorming van de door corruptie geteisterde Palestijnse Autoriteit. Hij riep ook op tot terugkeer naar de onderhandelingstafel. "Wij reiken onze handen uit in vrede", aldus Abbas.

Aangeboden door onze partners