Aantal geboorten in Vlaanderen in 2004 opnieuw gestegen

Vorig jaar zijn er in Vlaanderen meer kinderen geboren dan in 2003. In de Vlaamse materniteiten werden in 2004 61.347 verlossingen geregistreerd, wat neerkomt op een stijging met 4,2 procent of 2.494 geboorten.

Belga

Dat meldt de vzw Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) maandag.

Vooral de allochtone vrouwen krikken het Vlaamse geboortecijfer op. Ook Oost-Vlaanderen draagt met een algemene stijging van 6,1 procent zijn steentje bij. In West-Vlaanderen is de stijging met 3,1 procent het kleinst. Toch is het in West-Vlaanderen na 13 opeenvolgende geboortedalingen de eerste keer dat een stijging werd waargenomen.

In de andere Vlaamse provincies werden in 2003 al geboortestijgingen genoteerd. Dit jaar bedragen de percentages +4,5 procent voor Vlaams-Brabant, +4,3 procent voor Limburg en +3,5 procent voor Antwerpen. Van 1991 tot en met 2002 daalde het aantal verlossingen gedurig, met een enkele opstoot van 800 extra verlossingen in het milleniumjaar 2000.

De vzw SPE noemt de stijgende evolutie op termijn gunstig. "Meer pasgeborenen verbreden de basis van de bevolkingspiramide, wat de druk van de vergrijzing minder zwaar zal maken", zegt directeur G. Martens van SPE.