VLD-bestuur volgt standpunt Somers over goedkopere geneesmiddelen

Het VLD-partijbestuur heeft zich maandagvoormiddag eensgezind achter het standpunt van haar voorzitter Bart Somers over goedkopere geneesmiddelen geschaard.

Belga

Zo blijkt uit de mededeling die na afloop van de vergadering verspreid werd. De piste van een aanbesteding moet volgens de voorzitter onderzocht worden. Somers stelde zondag in de Zevende Dag dat moet onderzocht worden hoe met meer marktwerking de beste geneesmiddelen tegen de goedkoopste prijs kunnen verkregen worden. De voorzitter wijst erop dat de kosten in de gezondheidssector voor het overgrote deel gedragen worden door de overheid. "Het is daarom logisch dat we ervoor zorgen dat die overheid zo weinig mogelijk geld moet neerleggen voor de beste geneesmiddelen. Daarom is het systeem van een aanbesteding naast andere, zoals het vrijmaken van de prijzen van geneesmiddelen na verloop van het patent, één van de pistes die moeten onderzocht worden", aldus Bart Somers.

Hij wees er voorts op dat de regering vorige week besliste om de haalbaarheid te onderzoeken van een systeem van een jaarlijkse openbare aanbesteding. Daarbij zal ook nagegaan worden of en hoe zo een systeem ingepast kan worden in de Europese regelgeving. De VLD vraagt dat dit onderzoek ook eventuele neveneffecten duidelijk in kaart brengt, bijvoorbeeld voor het onderzoek naar en het ter beschikking stellen van nieuwe geneesmiddelen. De bevindingen van het onderzoek zullen volgens Bart Somers ongetwijfeld aan bod komen in het geplande debat en de hoorzittingen van de verenigde kamercommissie Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer