Vlaams protocol kernversterkend vergunningsbeleid Sint-Truiden

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de KMO-organisatie Unizo-Sint-Truiden hebben voor het eerst in Vlaanderen een protocol ondertekend dat het overleg en de samenwerking regelt na de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de grote handelsvestigingen, beter gekend als de Ikea-wet.

Belga

De intentieverklaring tussen het stadsbestuur en Unizo-Sint-Truiden werd maandag toegelicht door burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) van Sint-Truiden en directeur Frank Vols van Unizo-Limburg. Dat gebeurde in de lokalen van Unizo-Limburg in Hasselt. Het protocol houdt in dat de stad Sint-Truiden de vertegenwoordigers van de plaatselijke ondernemingsverenigingen optimaal zal informeren en betrekken bij het voorafgaandelijk beslissingsproces rond het afleveren van vergunningen voor handelszaken. Zo zullen de handelaars steeds in kennis gesteld worden van elke nieuwe aanvraag tot handelsinplanting met een netto- handelsoppervlakte groter dan 400 m2. Het stadsbestuur van Sint-Truiden zal daarnaast ook rekening houden met het advies dat de Unizo-vertegenwoordigers hierover formuleren.

In het ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden staat het kernversterkend beleid als één van de prioriteiten ingeschreven, zo zei Vandenhove. Volgens de Truiense burgemeester uit zich dat concreet in het feit dat enkel nieuwe winkelruimten tot 1500 m2 toegelaten worden bij de mogelijke uitbreiding van het winkelapparaat. Het stadsbestuur van Sint-Truiden verleent ook alleen maar een socio-economische vergunning indien de inplanting van een handelszaak kadert in het principe van het kernversterkend beleid, zo luidde het voorts.

Het protocol kwam mede tot stand onder impuls van Unizo-Limburg. De KMO-organisatie stuurde inmiddels aan alle Vlaamse steden en gemeenten een verzoek om een dergelijk protocol af te sluiten. "Unizo-Limburg hoopt dat met de ondertekening van deze intentieverklaring een belangrijke voorbeeldfunctie vervuld wordt voor andere steden en gemeenten zodat deze afspraken op vele andere plaatsen in de praktijk kunnen gebracht worden", aldus directeur Frank Vols van Unizo-Limburg.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer