Voetbalclub moet kantine en kleedkamers afbreken

Voetbalclub Concordia Duras uit Landen is door de rechtbank veroordeeld tot de afbraak van de kantine en kleedkamers. Die lokalen waren begin jaren ‘80 zonder vergunning gebouwd, door een voormalige PVV-schepen van Openbare Werken. 170 voetballers (waarvan 110 in de jeugdreeksen) dreigen zonder lokaal te raken.

kdejager

BR>

Concordia Duras is een voorbeeld van een goedwerkende club die financieel gezond is, familiaal werkt, en teert op de goodwill en medewerking van talrijke vrijwilligers. Tijdens het voetbalseizoen 1999- 2000 werd het bestuur op de hoogte gebracht van de problemen. Wat bleek: de kantine en de kleedkamers werden in 1981 met goedkeuring van de intussen overleden voorzitter Emile Spiritus zonder bouwvergunning in landbouwzone opgetrokken.

In 1988 had gewezen burgemeester Jef Cleeren de zaak al eens aangekaart, maar die klacht werd geseponeerd. In 1998 is het dossier opgerakeld in het kader van de actie tegen zonevreemde gebouwen. Eigenaar Spiritus maakte zich sterk dat alles geregulariseerd zou worden. “En wie waren wij om daar aan te twijfelen,” mijmert huidig voorzitter Spilstijns nu. De club bleef ondertussen niet stilzitten en nodigde het stadsbestuur - in 2000 - uit voor een bezoek ter plaatse. Maar tot een definitieve oplossing heeft dat niet geleid. In beroep is nu beslist dat de illegale lokalen moeten afgebroken worden. Dat zou het einde van de club betekenen.

Sportschepen Johnny Vangrieken weerlegt de opmerkingen dat het stadsbestuur de voorbije jaren niets gedaan had. Hij stelt dat het beleid wel degelijk al verschillende voorstellen geformuleerd heeft, maar dat die telkens door het clubbestuur werden genegeerd.

De schepen en burgemeester Vandenhove stellen nu voor om de kantine 200 meter verder opnieuw op te bouwen. “Op enkele 100’en meters afstand van de huidige speelvelden is er mogelijkheid om een nieuw recreatiedomein te ontwikkelen maar dan moet het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde sportgebieden aangepast worden. Om de overgangstermijn te overbruggen stellen wij de sportvelden van de stad ter beschikking aan de club,”besluit Vangrieken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer