Vakbonden Sidmar ongerust over uitbestedings- en investeringsplannen

De vakbonden bij het Gentse staalbedrijf Sidmar zijn ongerust over de uitbestedingsplannen van moederbedrijf Arcelor en de geplande investeringen in Brazilië. Op langere termijn vrezen ze een scenario zoals in Cockerill.

Belga

Bij Sidmar in Gent is een doorlichting gebeurd van de informatica- en boekhoudafdeling. Bij andere ondersteunende diensten zoals het personeelsbeleid, bewaking, post, telefonie of keuken is dit bezig of gepland. De bonden vrezen dat dit een eerste stap is naar de uitbesteding van de ondersteunende diensten bij het staalbedrijf. Volgens vakbondsman Rudy Van Cronenburg (BBTK) is de uitbesteding van de informaticadiensten bij Sidmar zo goed als een feit. "De uitbesteding zal de komende dagen op een Europese ondernemingsraad bevestigd worden", weet hij. Op 1 en 2 december vindt in Luxemburg een Europese ondernemingsraad plaats bij Arcelor.

Voor Sidmar heeft de uitbesteding van de informatica-afdeling gevolgen voor de 200 mensen die er werken. Die zouden dan aan andere arbeidsvoorwaarden moeten werken. De vakbonden vrezen dat de uitbesteding van de ondersteunende diensten ten koste zal gaan van de productiviteit van het bedrijf en dat zo heel wat kennis zal verloren gaan. "Op korte tijd is het interessant voor de aandeelhouders, op langere termijn is het nefast", aldus Van Cronenburg.

De vakbonden zetten alles in het werk om Arcelor te doen afzien van de uitbestedingsplannen. Er is een open brief geschreven aan Arcelor-CEO Guy Dolle. "Nu is het de zaak om het personeel te sensibiliseren, op langere termijn worden acties niet uitgesloten", luidt het bij de bonden. Een tweede kopzorg voor de bonden zijn de investeringsplannen van de staalreus in Brazilië, waar tegen 2010 10 miljard euro wordt geïnvesteerd. Dat zou, aldus de bonden, worden geïnvesteerd in de productie van 'slabs': half-afgewerkte staalproducten. Vandaag gaan de ertsen die in Brazilië worden ontgonnen naar Europa, waar ze worden ingesmolten. "De vrees is dat die warme fase in Brazilië zal gebeuren en dat in Europa op termijn enkel nog een koude fase (walsen en bekleden) zal overblijven", aldus Chris De Vleeschauwer (LBC-NVK).

De bonden vrezen dus op langere termijn een herhaling van wat in Cockerill gebeurde, waar de hoogovens dicht moeten. Tot in 2015 zit Sidmar door een zware investering in de hoogovens echter veilig, verzekert de vakbondsman. Bij Sidmar in Gent werken 5.500 arbeiders, bedienden en kaderleden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer