Politie Brussel-Noord controleerde cafés, telefoonwinkels en vzw's

De politie van de zone Brussel-Noord heeft het voorbije weekend drie controleacties uitgevoerd in cafés, valse vzw's, telefoonwinkels en enkele andere handelszaken. Een tiental illegalen werd opgepakt en enkele zaken moesten de deuren sluiten. Dat heeft de politie maandag meegedeeld.

Belga

In de nacht van zaterdag op zondag controleerde de politie drie cafés in Schaarbeek. In een etablissement in de Allardstraat trof de politie twee personen die geseind stonden en twee illegale vluchtelingen aan. Een van de illegalen kreeg het bevel het land te verlaten. De andere werd onmiddellijk naar Rusland gerepatrieerd. Een café in de Paleizenstraat moest de deuren sluiten omdat het op administratief vlak niet in orde was. Een derde café in de Koninginnelaan kreeg eveneens een bevel tot sluiting. De politie betrapte er drie illegalen en twee personen die geseind stonden. Een tweede politieactie zaterdagnamiddag en -avond was gericht op de telefoonwinkels en valse vzw's in de zone Brussel-Noord. Tijdens operatie 'Cola', waaraan ook de sociale inspectie, de RVA en de federale overheidsdienst Financiën deelnamen, werden 15 gebouwen en 71 mensen gecontroleerd. Twee Phone Shops kregen het bevel hun deuren te sluiten. Er werden 11 processen-verbaal opgesteld wegens btw- en belastingfraude en van de 71 gecontroleerde personen stonden er drie geseind en verbleven er vier illegaal in het land. Een van hen werd naar het gesloten centrum van Merksplas overgebracht. Twee andere vluchtelingen werden naar respectievelijk Turkije en Bulgarije gerepatrieerd en een vierde man, een Pakistaan, werd overgebracht naar het gesloten centrum van Vottem.

Een derde controleactie, die de naam Safety 4 kreeg, was gericht op cafés en andere handelszaken. Tien mensen die gecontroleerd werden, bleken illegaal in België te verblijven en kregen het bevel om het land te verlaten. Twee van hen werden naar gesloten centra voor asielzoekers overgebracht. Er werden zes processen-verbaal opgesteld voor het verschaffen van werk aan illegale gastarbeiders en veertien processen-verbaal voor verschillende inbreuken zoals onder meer inbreuken op de belastingen of de hygiëne. De politie nam voorts 70 illegaal gekopieerde cd's in beslag en stelde en proces-verbaal op wegens piraterij. Eén handelszaak werd administratief in gebreke gesteld en moest de deuren sluiten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer