N-VA en Spirit wijzen pleidooi prins Filip af

De N-VA wijst het pleidooi van prins Filip voor het opnieuw meer 'Belgisch' maken van de buitenlandse handel af. Volgens voorzitter Bart De Wever mogen de leden van het Hof immers geen politieke uitspraken doen. Ook Spirit heeft moeite met de prinselijke uitlatingen en vraagt dat het Hof de federale structuur respecteert.

Belga

Prins Filip pleitte er tijdens zijn handelsmissie in China voor om de buitenlandse handel opnieuw meer 'Belgisch' te maken. Omdat buitenlandse handel een gewestelijke bevoegdheid is, riep hij de verschillende gewesten en gemeenschappen in ons land op de krachten te bundelen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wijst erop dat leden van het Hof geen politieke uitspraken mogen doen. "Zeker niet wanneer ze ingaan tegen de democratische besluitvorming van het parlement dat met een tweederde meerderheid besliste tot de regionalisering van de buitenlandse handel", aldus De Wever.

Zijn partijgenoot, N-VA-kamerlid Patrick De Groote, kondigt aan premier Verhofstadt te zullen interpelleren met de vraag of de regering de prinselijke uitspraken dekt. De Wever zegt Vlaams minister van Buitenlandse Handel Moerman erover te zullen aanspreken. "De grondwet bepaalt dat de koning onschendbaar is en dat de politieke verantwoordelijkheid bij de ministers ligt. Door het gewoonterecht is dit uitgebreid tot de leden van de koninklijke familie. Als een lid van de koninklijke familie ongelukkige uitspraken doet, is het aan de regering om hem of haar terug te fluiten", aldus nog de N-VA.

Ook Spirit verzet zich tegen het standpunt van prins Filip. "Voor Spirit is het uitgesloten dat de bevoegdheid voor buitenlandse handel opnieuw in een Belgisch keurslijf zou worden gedrongen. Vlaanderen moet, net als Wallonië, zelf zijn economische troeven kunnen uitspelen in de wereld. Daar heeft ieder gewest baat bij", aldus voorzitter Geert Lambert. "Voor Spirit zijn gemeenschappelijke missies van de regio's uiteraard niet uitgesloten, maar we vragen wel dat de vertegenwoordigers van het Hof de grondwettelijke realiteit van dit land aanvaarden. Iedereen moet de federale structuur respecteren", luidt het nog.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer