Frans- & Duitstalige krantenuitgevers spannen kort geding in tegen AMP

De Frans- en Duitstalige krantenuitgevers hebben een kort geding ingesteld tegen de Belgische persverdeler AMP omdat die vanaf 1 januari 2005 een nieuwe tarifering wil doorvoeren. Tussen AMP en de Vlaamse uitgevers is er geen geschil en de akkoorden over de nieuwe tarifering zijn zo goed als rond.

Belga

De Agences et Messageries de la Presse (AMP) levert de Belgische kranten aan de krantenwinkels. Het bedrijf heeft beslist om vanaf nieuwjaar een nieuw tariferingssysteem door te voeren: voortaan worden de tarieven niet meer berekend per verkocht exemplaar, maar op basis van de kranten die effectief geleverd zijn. Het nieuwe systeem doet de onkosten voor sommige krantenuitgevers drastisch stijgen.

De Vereniging van Franstalige Krantenuitgevers (la Société des Journaux Francophone de Belgique) spande daarom een kort geding in tegen AMP. "AMP beschikt sinds 80 jaar over een quasi-monopolie en neemt nu plots een brutale en unilaterale beslissing", luidt het. Met het kort geding hopen de Frans- en Duitstalige uitgevers dat de nieuwe tarifering uitgesteld wordt tot tenminste 1 september 2005.

Het kort geding werd vrijdagochtend ingeleid. De pleidooien worden op 9 december gehouden voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

De Vlaamse krantenuitgevers zijn er wel in geslaagd om met AMP een akkoord te bereiken, zegt Hans Maertens, voorzitter van de Vlaamse Dagbladpers, die de Vlaamse uitgevers overkoepelt. "Eigenlijk heeft elke uitgever afzonderlijk onderhandeld met AMP omdat details van de tariferingen voor de afzonderlijke kranten verschillen en ingewikkeld zijn. Maar de akkoorden zijn zo goed als rond en er bestaan geen grote geschillen", aldus Maertens, die eraan toevoegt dat het nog onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van het kort geding. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer het kort geding afgerond is en of de nieuwe tarifering wel op 1 januari van start kan gaan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer