Jong-VLD Leuven vraagt ontslag Leuvense korpschef

Jong-VLD Federatie Leuven vraagt dat de Leuvense korpschef Hugo Michiels eindelijk ontslag neemt omdat hij in augustus 2003 onder invloed betrokken was in een ongeval. Aanleiding is het cassatie-arrest dat een eerdere veroordeling van Michiels voor zijn rol in dit ongeval vernietigde zodat de zaak opnieuw zal worden behandeld door een correctionele rechtbank in Brussel.

Belga

"In tijden waarin alle federale en regionale overheden verkeersveiligheid als een prioriteit vooropstellen, zou een korpschef immers een voorbeeldfunctie moeten vervullen", aldus Jong-VLD.

De partij wijst ook op eerdere beloften van Michiels om ontslag te nemen. Enkele dagen na de feiten stelde hij zijn mandaat als korpschef ter beschikking, maar ging in op de vraag van burgemeester Louis Tobback om zolang (maximum 6 maanden werd toen gezegd) aan te blijven tot een nieuwe korpschef zou aangesteld zijn. Leuven schortte de aanstellingsprocedure op toen bleek dat minister van binnenlandse Patrick Dewael een eigen tuchtprocedure had opgestart tegen Michiels.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer