Fiscus mag belastingschulden kwijtschelden

De belastingsdiensten krijgen een mandaat om "als buitengewone gunstmaatregel" fiscale schulden kwijt te schelden aan mensen die zwaar in de financiële problemen zitten en te goeder trouw zijn.

Belga

De wettelijke basis voor die nieuwe bevoegdheid staat in het programmawetsontwerp dat de federale regering dinsdag goedkeurde. De regering hoopt dat de de maatregel helpt de grote achterstand bij het innen van belastingen weg te werken.

De kwijtschelding is een eerste maatregel om de historische schuldenberg bij de fiscus weg te werken. Ten tweede kan de fiscus geld dat een belastingplichtige eigenlijk moet terugbetalen, gebruiken om zijn andere fiscale schulden zoals BTW-schulden te vereffenen. De mogelijkheid van de kwijtschelding geldt niet als er sprake is van fiscale fraude.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer