Vlaams Blok wordt Vlaams Belang

Het Vlaams Blok verandert zijn naam in Vlaams Belang. De partijraad heeft het Vlaams Blok zondag formeel ontbonden en een nieuwe partij opgericht.

AP Ned

Dit was noodzakelijk geworden nadat het Hof van Cassatie in Brussel op 9 november het Vlaams Blok tot een verboden racistische organisatie had bestempeld en de ontbinding van de partij had bevolen.

Het Vlaams Blok heeft zich volgens het Hof van Cassatie schuldig gemaakt aan racistische uitingen tegen migranten en in partijprogramma's en op bijeenkomsten aangezet tot haat. Het Hof hield daarmee een uitspraak van het Hof van Beroep in Gent in stand, dat in april tot dezelfde conclusie kwam.

Vooruitlopend op de verwachte negatieve uitspraak van het Hof van Cassatie had het Vlaams Blok al de partijstandpunten in het beginselprogramma gematigd en voorbereidingen voor een doorstart onder een andere naam getroffen.

De partijraad verving de uit 1977 stammende beginselverklaring, waarin nog werd opgeroepen tot het terugsturen van Noord-Afrikaanse en andere niet-Europese immigranten en steun werd betuigd aan het Zuid-Afrikaanse apartheidsstelsel. In de nieuwe grondbeginselen is de buitenlandervijandige taal afgezwakt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer