"Budget ontwikkelingshulp blijft op 0,45 procent van BBP"

CD&V-senaatfractieleidster Sabine de Bethune betreurt dat uit de ontwerpbegroting 2005 blijkt dat de begroting voor ontwikkelingssamenwerking blijft hangen op 0,45 procent van het BBP, wat zoveel is als dit jaar.

Belga

Dat schrijft ze in een mededeling naar aanleiding van de jaarlijkse 11.11.11-actie. De senatrice heeft bedenkingen bij de geringe inspanningen van de regering.

Volgens de Bethune is ontwikkelingssamenwerking andermaal het slachtoffer geworden van de besparingen. In 2003 bedroeg het budget voor ontwikkelingssamenwerking 0,61 procent, maar die stijging was virtueel omdat een schuldkwijtschelding van 535 miljoen euro aan Congo werd meegerekend. Zonder die eenmalige kwijtschelding zou de begroting slechts 0,38 procent bedragen, wat een daling betekende ten opzichte van 2002.

De CD&V-politica wijst erop dat de begroting ontwikkelingssamenwerking sinds 1999 slechts met 0,15 procent gestegen is. Met de 0,45 procent voor 2005 hypothekeert de regering de doelstelling om door een regelmatige stijging tegen 2010 0,7 procent van het BBP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking, luidt het.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer