Zesduizend Brusselse wanbetalers in Vlaamse zorgverzekering

Ongeveer zesduizend Vlaamse Brusselaars hebben hun bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering in 2003 niet betaald. Dat verklaarde Brigitte Grouwels, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vrijdag in de VGC-raad.

Belga

De Vlaamse verkozenen in Brussel interpelleerden haar in de VGC-raad, het mini-parlement van de Brusselse Vlamingen, over de door Vlaams minister Inge Vervote aangekondigde regularisatie in de zorgverzekering.

Collegelid Grouwels verzekerde de raadsleden dat de inwoners van Brussel die zich aansloten bij de zorgverzekering maar niet of onvolledig betaalden zich op dezelfde wijze zullen kunnen regulariseren als inwoners van het Vlaams gewest en dus ook zullen kunnen ontsnappen aan de sanctie van vier maanden schorsing.

Voor 2003 zou het dus gaan om 6.000 aangeslotenen. Zij krijgen binnenkort een brief in de bus van de zorgkassen om hen op de mogelijkheden van regularisatie te wijzen, aldus de CD&V-bewindsvrouw.

Maar volgens Brigitte Grouwels moet ook iets gedaan worden aan de "ontoepasbaarheid van de zorgverzekering in Brussel". "Die is mee verantwoordelijk dat heel wat Brusselaars zich niet aansluiten."

Er is het tekort aan erkende Vlaamse voorzieningen in de thuis- en residentiële zorg in Brussel, al is er vooruitgang nu ook tweetalige voorzieningen in Brussel zich kunnen laten erkennen. Een andere drempel is de verplichting voor Brusselse aangesloten om gebruik te maken van professionele thuiszorg om te kunnen genieten van de mantelzorg.

Pas als die discriminaties en drempels weggewerkt zijn, wil Grouwels een nieuwe informatiecampagne voeren om meer Brusselaars aan te sporen toe te treden tot de zorgverzekering.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer