Agoria vraagt goedkopere energiefactuur: afschaffen Elia-taks

Agoria, de werkgeversfederatie die de technologische industrie in België vertegenwoordigt, vraagt de Vlaamse regering om de Elia-taks af te schaffen. Aan de federale overheid vraagt de federatie dat vroegere beloftes inzake de afbouw van energieheffingen onverkort worden doorgevoerd, en niet steeds opnieuw worden uitgesteld. Agoria maakte zijn eisen woensdag in het bedrijf Lamifil in Hemiksem bekend.

Belga

De heffingen op energie rijzen volgens Agoria de pan uit. Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn de prijzen eerder gestegen dan gedaald. Vooreerst is door een gebrekkige concurrentie de 'naakte' prijs niet gedaald. Maar belangrijker nog zijn de diverse indirecte en directe heffingen op energie die sindsdien van toepassing zijn. De stroomprijzen zullen op tien jaar tijd dan ook met 1/3 toenemen. Bedrijven die veel energie verbruiken in hun productieprocessen dreigen uit de markt te worden geconcurreerd. Nu reeds bestaan er volgens Agoria plannen voor de afbouw van activiteiten.

"Haast elk beleidsniveau passeert minstens één keer langs de kassa", legt Frank Vandermarliere, energiespecialist van Agoria uit. "Er zijn federale bijdragen van zo'n 1,65 euro/MWh om onder meer diverse sociale initiatieven, de werkingskosten van de CREG, het nucleair passief van de overheid en de Kyotomaatregelen te financieren." Op de speciale ministerraad in Gembloers in het voorjaar toonde de regering zich bereid om de impact van deze heffing te beperken door een bovengrens in te stellen. Achteraf werd deze belofte volgens Agoria uitgehold: de toepassing is uitgesteld tot 2006 en beperkt tot convenantbedrijven waardoor middelgrote verbruikers in Vlaanderen uit de boot dreigen te vallen.

Ook van de gewesten krijgen de bedrijven een factuur. "Hier is sprake van een indirecte heffing", gaat Vandermarliere verder. "Elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen zijn verplicht om een gedeelte van hun stroom aan te kopen bij producenten van groene energie of warmtekrachtkoppeling. Als zij dat niet doen dan krijgen zij een boete opgelegd." Agoria stelt vast dat de leveranciers de meerkost die hieruit voortvloeit, doorrekenen aan de eindverbruiker. Tenslotte moeten bedrijven ook op lokaal niveau extra betalen.

Gemeenten haalden traditioneel een belangrijk deel van hun inkomsten uit dividenden door hun participatie in intercommunales. Nu die als gevolg van de liberalisering verminderen, hebben vele gemeenten hun belastingen verhoogd. Vaak gaat het om belastingen op drijfkracht of een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hiervan worden volgens Agoria de industriële ondernemingen opnieuw het slachtoffer.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer