Gat in ziekteverzekering 634 miljoen euro

De ziekteverzekering zal dit jaar afklokken op een tekort van 634 miljoen euro. Dat is nu definitief bevestigd door de Commissie Begrotingscontrole van het RIZIV.

Belga

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte deelt de gegevens dinsdagavond mee aan de diverse actoren uit de gezondheidszorg. Zij moeten voor 2005 mee op zoek naar 238 miljoen euro extra besparingen. 308 miljoen werd al ingecalculeerd in de opmaak van de begroting. Om de situatie in 2004 nog recht te trekken zijn 310 miljoen euro besparingsmaatregelen voorzien.

De overschrijding is vooral opvallend in de geneesmiddelensector en bij de medische honoraria. Demotte stelt de artsen dus opnieuw voor de indexering van de erelonen uit te stellen. De minister waarschuwt de artsen ook dat wanneer ze geen gevolg geven aan zijn oproep hij eenzijdige maatregelen zal opleggen.

Ook wil hij dat ziekenhuizen meer gaan samenwerken. Dat de minister een aantal pediatriediensten wil laten fusioneren, was reeds bekend. Nu stelt hij ook voor chirurgie- en kankerafdelingen samen te smelten.

De voorstellen van Demotte aan de gezondheidssector zijn niet te nemen of te laten. De minister geeft hen nog gedurende twee weken de kans zelf besparingsvoorstellen te formuleren, luidt het op zijn kabinet. Er zijn wel twee voorwaarden. De voorstellen moeten gebaseerd zijn op de huidige cijfers en moeten structureel zijn.

Minister Demotte had bij de opmaak van het gezondheidsbudget 2005, dat hij op 24 september bekendmaakte, rekening gehouden met een tekort van 310 miljoen euro in 2004. Enkele weken later, op 11 oktober, kwam het RIZIV al een eerste keer tot de vaststelling dat het tekort waarschijnlijk veel hoger zou liggen en 600 tot 650 miljoen euro zou bedragen, een stijging van 10 procent, terwijl eigenlijk maar een groei van 5,7 procent is toegestaan. Demotte noemde die raming toen "voorbarig" en de Commissie Begrotingscontrole van het RIZIV besliste dat er een herberekening moest komen. Die is nu klaar en voorspelt dus een tekort van 634 miljoen euro tegen eind 2004.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer