Grensoverschrijdende visie voor gebied tussen Maastricht en Riemst

Print
Het Grensschap Albertkanaal heeft een grensoverschrijdende landschapsvisie ontwikkeld voor het gebied tussen Lanaken, Riemst en Maastricht. De klemtoon valt daarbij op natuur en archeologie.
Bedoeling van het "Grensoverschrijdend Educatief Netwerk" is het gebied tussen de drie voormelde gemeenten meer bekendheid te verlenen door de historische en landschappelijke waarde van het natuur- en recreatiegebied uit de doeken te doen voor de ruim 100.000 bezoekers die er jaarlijks komen fietsen en wandelen.

Het Grensschap Albertkanaal bestaat uit een groep van bewoners, vertegenwoordigers van buurtraden, verenigingen en ambtenaren uit Maastricht, Riemst en Lanaken die zich gegroepeerd hebben om de waarden van het gebied te inventariseren. Die inventarisatie gold als uitgangspunt voor een grensoverschrijdend ontwikkelingsplan. "Grensschap" is een neologisme met verwijzingen naar "graafschap", "landschap" en "nabuurschap".

Om de bezoekers kennis te laten maken met de achtergronden van het gebied, zullen er in de drie gemeenten behalve infopanelen ook uitkijkposten en kijkpunten geïnstalleerd worden. Daar zal de bezoeker de nodige informatie over onder meer de archeologische waarde en het natuurlandschap krijgen.
Het project kostte in totaal 800.000 euro. Riemst, Lanaken en Maastricht betaalden elk 55.000 euro. De rest werd met Europees en provinciaal geld gesubsidieerd.