Stress tast geheugen en andere hersenfuncties aan

Bij stress komt een enzyme vrij in de hersenen waardoor het kortetermijngeheugen wordt aangetast en ook bepaalde functies van de voorhoofdschors worden beïnvloed. Dat blijkt uit tests op ratten en apen, waarvan de resultaten vrijdag in het vakblad Science werden bekendgemaakt.

Belga

"Dit enzyme, dat kinaseproteïne (PKC) wordt genoemd, is ook actief bij manisch-depressieven en schizofrenen", aldus dokter Amy Arnsten, verbonden aan de medische school van Yale, die de leiding had over het onderzoek.

Volgens haar kunnen de eerste psychische problemen ontstaan wanneer er een belangrijke verandering in de leefgewoonten is, zoals bijvoorbeeld bij een jongere die het ouderlijk huis verlaat om aan de universiteit te gaan studeren. Het enzyme PKC is dan een factor die gelinkt kan worden aan een tekort aan aandacht, impulsief gedrag en moeilijkheden om een goed oordeel te vellen, wat allen symptonen zijn van mentale moeilijkheden.

"Deze ontdekking kan helpen in een rationele verklaring voor de oorzaken van deze irrationele moeilijkheden, met name de wetenschap dat dit enzyme niet correct geregeld wordt", aldus Arnsten.

Volgens haar gaat het om een belangrijke doorbraak in de zoektocht naar het waarom van bepaalde mentale ziektes, waardoor ook het pad geëffend wordt voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die het functioneren van PKC kunnen belemmeren.

Arnsten wees erop dat eerder onderzoek het had mogelijk gemaakt te stellen dat dit enzyme overactief is bij personen die aan mentale ziektes lijden. Ze voegde eraan toe dat de onderzoekers chemische substanties hadden gebruikt om de stress te veroorzaken bij de ratten en de apen, maar dat de mate van stress steeds onder controle was, vergelijkbaar met iemand die een examen gaat afleggen.